Ngày Thương binh liệt sĩ

07:00 27-07-2019

Cách mạng tháng Tám, tổng khởi nghĩa dành chính quyền

00:00 19-08-2019

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

00:00 02-09-2019

Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

00:00 10-09-2019

Ngày Nam bộ kháng chiến

07:00 23-09-2019

Ngày Quốc tế Người cao tuổi

00:00 01-10-2019

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

00:00 14-10-2019

Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

00:00 15-10-2019

Ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

00:00 20-10-2019

Lịch sự kiện


Bản quyền 2009 - 2010 thuộc về Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Phát triển bởi: Phòng Công Nghệ Thông Tin
Email:webmaster@hcmup.edu.vn