Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO (ÁP DỤNG TỪ KHOÁ TUYỂN SINH NĂM 2018) PDF. In Email
Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 14:50

Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy các ngành đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tên chương trình đào tạo

1

7140114

Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục

2

7140201

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Mầm non

3

7140202

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

4

7140203

Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục Đặc biệt

5

7140205

Giáo dục Chính trị

Giáo dục Chính trị

6

7140206

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất

7

7140208

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

8

7140209

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán học

9

7140210

Sư phạm Tin học

Sư phạm Tin học

10

7140211

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý

11

7140212

Sư phạm Hoá học

Sư phạm Hóa học

12

7140213

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học

13

7140217

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

14

7140218

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

15

7140219

Sư phạm Địa lý

Sư phạm Địa lý

16

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

17

7140232

Sư phạm tiếng Nga

Sư phạm Tiếng Nga

18

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

Sư phạm Tiếng Pháp

19

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

20

7220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

21

Tiếng Anh biên phiên dịch

22

7220202

Ngôn ngữ Nga

Ngôn ngữ Nga

23

7220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ Pháp - Biên phiên dịch

24

Ngôn ngữ Pháp - Du lịch

25

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

26

7220209

Ngôn ngữ Nhật

Biên phiên dịch

27

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Biên phiên dịch

28

7229030

Văn học

Văn học

29

7310401

Tâm lý học

Tâm lý học

30

7310403

Tâm lý học giáo dục

Tâm lý học giáo dục

31

7310501

Địa lý học

Địa lý du lịch

32

7310601

Quốc tế học

Quốc tế học

33

7310630

Việt Nam học

Hướng dẫn viên du lịch

34

7440102

Vật lý học

Vật lý học

35

7440112

Hoá học

Hoá học

36

7480201

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

37

7760101

Công tác xã hội

Công tác xã hội

 
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO (ÁP DỤNG TỪ KHOÁ TUYỂN SINH 2018) PDF. In Email
Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 14:49

Chuẩn đầu ra chương các chương trình đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tên chương trình đào tạo

1

7140114

Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục

2

7140201

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Mầm non

3

7140202

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

4

7140203

Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục Đặc biệt

5

7140205

Giáo dục Chính trị

Giáo dục Chính trị

6

7140206

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất

7

7140208

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

8

7140209

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán học

9

7140210

Sư phạm Tin học

Sư phạm Tin học

10

7140211

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý

11

7140212

Sư phạm Hoá học

Sư phạm Hóa học

12

7140213

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học

13

7140217

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

14

7140218

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

15

7140219

Sư phạm Địa lý

Sư phạm Địa lý

16

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

17

7140232

Sư phạm tiếng Nga

Sư phạm Tiếng Nga

18

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

Sư phạm Tiếng Pháp

19

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

20

7220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

21

Tiếng Anh biên phiên dịch

22

7220202

Ngôn ngữ Nga

Ngôn ngữ Nga

23

7220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ Pháp - Biên phiên dịch

24

Ngôn ngữ Pháp - Du lịch

25

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

26

7220209

Ngôn ngữ Nhật

Biên phiên dịch

27

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Biên phiên dịch

28

7229030

Văn học

Văn học

29

7310401

Tâm lý học

Tâm lý học

30

7310403

Tâm lý học giáo dục

Tâm lý học giáo dục

31

7310501

Địa lý học

Địa lý du lịch

32

7310601

Quốc tế học

Quốc tế học

33

7310630

Việt Nam học

Hướng dẫn viên du lịch

34

7440102

Vật lý học

Vật lý học

35

7440112

Hoá học

Hoá học

36

7480201

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

37

7760101

Công tác xã hội

Công tác xã hội

 
Trao đổi kinh nghiệm tổ chức đào tạo tiếp cận năng lực PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 14:04

Vào ngày 12/11/2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đón đoàn làm việc của Trường Đại học Vinh đến học tập kinh nghiệm tổ chức đào tạo tiếp cận năng lực.

Trong buổi làm việc, đại diện của 2 trường đã trao đổi với nhau các vấn đề về việc tổ chức đào tạo tiếp cận năng lực như: kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện dạy học tiếp cận năng lực và hoạt động kiểm tra đánh giá người học trong dạy học tiếp cận năng lực.

Đọc thêm...
 
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN (K41, K40, K39) ĐĂNG KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2018 - 2019 THEO KẾ HOẠCH CÁ NHÂN PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 10:10

Sinh viên có nhu cầu đăng kí thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019 theo kế hoạch cá nhân:

- Mẫu đơn THNVSP.05

- Sinh viên đăng kí làm giấy giới thiệu (nếu cần) về trường thực tập theo kế hoạch cá nhân tại đây.

- Xem kết quả xử lí tại đây (nhận kết quả tại phòng A106, Thầy Hiếu)

- Sinh viên đăng ký trường thực tập (Sau khi nộp đơn) tại đây.

Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện TTSP có nguyện vọng tự liên hệ địa điểm TTSP khác với các địa điểm trong danh sách trường tổ chức TTSP theo đoàn tại đây.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 10