2.500 THÍ SINH THAM GIA KỲ THI HÁN NGỮ QUỐC TẾ HSK ĐỢT THÁNG 12/2016 PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 09:14

2.500 THÍ SINH THAM GIA KỲ THI HÁN NGỮ QUỐC TẾ HSK

ĐỢT THÁNG 12/2016

Ngày 04/12/2016, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã đón 2.500 thí sinh về tham dự Kỳ thi Trình độ Hán ngữ quốc tế HSK. Trường Đại học Sư phạm TP. HCM đã huy động 100 giám thị, 15 tình nguyện viên để phục vụ công tác tổ chức thi tại 50 phòng thi.

HSK là viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi (Kỳ thi Trình độ Hán ngữ quốc tế). Đây là một kỳ thi chuẩn hóa quốc tế của Văn phòng Hán Ban – Trung Quốc, dùng để kiểm tra và giá trình độ thông thạo tiếng Trung Quốc. Bài thi HSK đánh giá khả năng của những người không phải gốc Trung Quốc trong việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trong cuộc sống hàng ngày, học tập và nghề nghiệp của mình. Bài thi HSK có sáu cấp độ, cụ thể là HSK cấp độ 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Trong đó, cấp độ 1 tương đương bậc A1, cấp độ 6 tương đương bậc C2 trong Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu âu (CEFR).

http://i.imgur.com/k1rWjjl.jpg

Đây là đợt thi HSK thứ hai trong năm 2016. Đợt tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5/2017. Thông báo về các thủ tục đăng ký dự thi và các lớp luyện thi phục vụ kỳ thi tháng 5/2017 sẽ được thông báo vào giữa tháng 3/2017 tại văn phòng Khoa Tiếng Trung (phòng A410, dãy A ĐHSP TP.HCM 280 An Dương Vương Q.5) và trên website khoatrung.hcmup.edu.vn.