THÔNG TIN HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI HÀN QUỐC 2018 PDF. In Email
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 00:26

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về học bổng trao đổi sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Busan và Đại học Sư phạm Gwangju – Hàn Quốc 2018.

Link:

https://drive.google.com/open?id=1-IY0gF8FQG9AIbR7JWlscShbV9P0PRa2