THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC VÀ HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC HANBAT HÀN QUỐC 2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 22:44

Văn phòng Khoa gửi đến các bạn các thông tin sau:

1. Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 8.2018 - Khóa 29 (2018-2020)

Link:

https://drive.google.com/file/d/1J_btYTY4jc7FPngEK-3w-pi7yM9lis0Y/view

2. Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt tháng 8.2018

Link:

https://drive.google.com/file/d/1ZeMg0QWIMmTTQ7H1NdqSSlR8ez8iPSFg/view

Các bạn xem thông tin thêm tại: http://www.hcmup.edu.vn/ Phòng Sau Đại học

3. Học bổng trao đổi sinh viên tại Đại học Hanbat Hàn Quốc 2018

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24212%3A2018-04-19-06-50-39&catid=1992%3Ahb-cho-sinh-vien&Itemid=3700&lang=vi&site=86