Danh sách xét Tốt nghiệp Khoa Tiếng Trung năm 2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 5 2018 15:23

 

Sau khi tổng hợp ý kiến của các lớp, PĐT đã tiến hành xét lại TN cho Khóa 40. Đề nghị các em :
1/ Kiểm tra lại Thông tin cá nhân để in bằng TN
2/ Kiểm tra lại kết quả xét TN, bất cứ thắc mắc nào liên hệ trực tiếp với thầy Tuấn : 0908779277
Sau ngày 21/5/2018, nếu không có ý kiến thì danh sách dưới đây sẽ là danh sách TN chính thức.
Danh sách xét TN Cử nhân K40 trở về trước
Danh sách xét TN Sư phạm K40 trở về trước