THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 44 - 2018 PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 11:59

VP Khoa gửi đến các tân sinh viên khóa 44 thông báo về thời gian làm thủ tục nhập học.

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24515&lang=vi&site=0