GIỚI THIỆU KHOA LỊCH SỬ - HCMUE PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 23:36

KHOA LỊCH SỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

1. Giới thiệu chung

1.1. Quá trình xây dựng và phát triển

Năm 1976, tiền thân là Khoa Sử - Địa;

Từ năm 1981 - đến1982, tách ra thành Khoa Lịch sử

Năm 1991, mở mã ngành đào tạo nghiên cứu sinh Lịch sử Việt Nam

Năm 1999, mở mã ngành đào tạo cao học Lịch sử Việt Nam

Năm 1999, mở mã ngành đào tạo cao học Lịch sử thế giới

Năm 2006, mở mã ngành đào tạo Cử nhân Quốc tế học

Năm 2007, mở mã ngành đào tạo Cử nhân Sử - Giáo dục Quốc phòng và đã chấm dứt tuyển sinh từ năm 2012.

Sau 40 năm tham gia vào quá trình đào tạo, tính đến năm 2016, Khoa đã đào tạo được 38 khóa chính quy với 3.738 sinh viên chính quy và 149 sinh viên chính quy địa phương tốt nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, viên chức của khoa hiện tại gồm 20 người, gồm 10 tiến sĩ, 9 thạc sĩ (trong đó có 8 người đang học nghiên cứu sinh) và 01 cử nhân.

Số lượng sinh viên từ năm 2005 đến nay


Đào tạo Cử nhân (4 năm)

Từ 2005 - 2015 (K 28 - K 37): 1.425 CN Sư phạm Lịch sử tốt nghiệp; Năm 2017 tuyển sinh 50 SV.

Từ 2006 - 2015 (K 29 - K 37): 343 CN Quốc tế học tốt nghiệp; Năm 2017 tuyển sinh 156 sinh viên.

Từ 2007 - 2015 (K 29 - K 37): 464 CN Sử - GDQP tốt nghiệp;

Đào tạo Cao học (2 năm)

Bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam và Thạc sĩ Lịch sử thế giới từ năm 1999.

Từ năm 2011 đến 2017: khoảng 60 học viên

Số học viên trúng tuyển theo năm học:

2013-2014: 21 HV

2014-2015: 09 HV

2015 - 2016:  12 HV

2016 - 2017: 09 HV

Tuyển sinh 20 – 25 HV/năm.

Đào tạo Tiến sĩ (4 năm)

Bắt đầu đào tạo Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam từ đầu những năm 90.

Hiện nay (năm học 2017-2018): Khoa đang đào tạo 15 NCS

Mỗi đợt tuyển sinh khoảng 5 -10 NCS.

1.2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo CN Sư phạm Lịch Sử, CN Quốc tế học , Th.S Lịch Sử Việt Nam, Th.S Lịch sử thế giới, TS. Lịch sử Việt Nam.

1.3. Các ngành đào tạo

1.3.1. Đào tạo đại học

Ngành Sư phạm Lịch sử:

Người tốt nghiệp có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy lịch sử ở bậc Trung học phổ thông. Thông hiểu kiến thức lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc qua các thời kì, biết vận dụng các phương pháp chuyên ngành và các phương pháp liên ngành để phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. Thể hiện được năng lực tư duy lịch sử trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật  lịch sử. Phân tích và đánh giá được mối quan hệ, tác động qua lại giữa sự kiện lịch sử với điều kiện địa lí, quy luật tự nhiên và xã hội… Hiểu được các lý thuyết về quá trình dạy học theo khoa học giáo dục hiện đại; biết vận dụng vào đổi mới PPDH bộ môn và thiết kế chương trình dạy học theo hướng tích hợp. Có khả năng sử dụng và xây dựng kiến thức ứng dụng trong dạy học lịch sử, kết nối lịch sử với những vấn đề của hiện tại.

Ngành Quốc tế học:

Người tốt nghiệp có đủ phẩm chất và năng lực sau: Hiểu được kiến thức cơ bản chuyên ngành quốc tế học và kiến thức tổng quát về các ngành gần có liên quan. Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuẩn Châu Âu; sử dụng thông thạo tiếng Anh trong công tác đối ngoại, biên phiên dịch, trong nghiên cứu đề tài khoa học. Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành Quốc tế học vào việc thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong quan hệ và hợp tác quốc tế.  Có khả năng quan hệ công chúng và truyền thông; thành thạo kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn để làm tốt công tác đối ngoại trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các công ty, tập đoàn đa quốc gia, quốc tế.

1.3.2. Đào tạo sau đại học

Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

Người tốt nghiệp cao học sẽ có kiến thức chuyên sâu về ngành học, đồng thời có kiến thức mới, cập nhật về các vấn đề Lịch sử Việt Nam. Có khả năng phát hiện và độc lập giải quyết các vấn đề Lịch sử Việt Nam và khoa học lịch sử nói chung; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Xây dựng được quan điểm riêng về một số vấn đề Lịch sử Việt Nam mà người học quan tâm, xác định được hướng nghiên cứu chuyên sâu nhằm chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu độc lập hoặc học ở bậc học cao hơn.

Thạc sĩ Lịch sử thế giới

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, người học sẽ có kiến thức chuyên sâu về lịch sử thế giới và có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá về sự phát triển của lịch sử dân tộc trong dòng chảy chung của lịch sử nhân loại; Có kiến thức, hiểu biết chung về các ngành khoa học gần như địa lý, nhân học, khảo cổ học và các kiến thức về văn chương, nghệ thuật. Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề của lịch sử thế giới. Có kiến thức cập nhật về những nghiên cứu mới, quan điểm mới trong các vấn đề của lịch sử nhân loại từ thời cổ đại đến hiện đại. Xác định được khả năng nghiên cứu chuyên sâu của bản thân ở  một khu vực, một lĩnh vực, một giai đoạn lịch sử, hay một vấn đề của lịch sử thế giới.

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam có chuyên môn sâu về Lịch sử Việt Nam; có năng lực làm việc và nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo. Có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề mới của khoa học lịch sử, cụ thể là đối với các vấn đề thuộc Lịch sử Việt Nam. Có khả năng vận dụng tốt phương pháp luận sử học Mác – Lênin, các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành vào công tác nghiên cứu khoa học lịch sử.

1.4. Cơ cấu tổ chức

1.4.1. Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thanh Tiến

Phó trưởng khoa: ThS. Nhữ Thị Phương Lan

1.4.2. Các bộ môn

Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Tiến

Bộ môn Lịch sử thế giới

Phụ trách bộ môn: TS. Hà Bích Liên

Bộ môn Lý luận và PPDH Lịch sử

Trưởng bộ môn: ThS. Đào Thị Mộng Ngọc

Bộ môn Quốc tế học

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Minh Mẫn

1.4.3. Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Tiến

TS. Nguyễn Thanh Tiến

ThS. Ngô Sỹ Tráng

TS. Lê Văn Đạt

TS. Nguyễn Thị Hương

TS. Trần Thị Thanh Thanh

TS. Ngô Chơn Tuệ

Bộ môn Lịch sử Thế giới

Phụ trách bộ môn: TS. Hà Bích Liên

TS. Lê Phụng Hoàng

TS. Hà Bích Liên

ThS. Nguyễn Trà My

TS. Tưởng Phi Ngọ

ThS. Hồ Thanh Tâm

TS. Trịnh Tiến Thuận

Bộ môn Lý luận và PPDH Lịch sử

Trưởng bộ môn: ThS. Đào Thị Mộng Ngọc

ThS. Nhữ Thị Phương Lan

ThS. Đào Thị Mộng Ngọc

ThS. Dương Tấn Giàu

Bộ môn Quốc tế học

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Minh Mẫn

ThS. Đặng Thị Hoài

TS. Nguyễn Minh Mẫn

ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh

Bộ phận văn phòng

ThS. Nguyễn Chung Thủy

CN. Phan Thương Hiện

2. Thành tích nổi bật của Khoa

2.1. Thành tích NCKH

Thành tích NCKH của sinh viên:

Giải thưởng SV NCKH cấp Trường, cấp Bộ: Giải nhì, ba... vào năm 2000, 2014, 2015, 2016, 2017.

Thành tích NCKH của giảng viên

Giảng viên của Khoa thực hiện khoảng 10 - 15 đề tài NCKH (cấp Bộ, cấp Trường…) và có nhiều đề tài loại Xuất sắc và ứng dụng trong thực tiễn.

Ngoài ra, các giảng viên trong Khoa cũng đã xuất bản nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo.

2.2. Một số giải thưởng, bằng khen

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho Khoa Lịch sử vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 5 năm 1991 - 1996

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những đóng góp của Khoa Lịch sử cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường trong 25 năm 1976 - 2001

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những đóng góp của Khoa Lịch sử cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường trong 30 năm 1976 - 2006

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Tổ Lịch sử thế giới - Khoa Lịch sử vì đã đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển nhà trường giai đoạn 2001 - 2005

Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường cho Khoa Lịch sử về thành tích đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi năm học 2000 - 2001

Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường cho Khoa Lịch sử về thành tích đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi năm học 2001 - 2002

Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường cho Khoa Lịch sử về thành tích đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi năm học 2002 - 2003

Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM tặng Chi hội Khoa Lịch sử vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

3. Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ từ 1976 đến 1981

Trưởng khoa: PGS.Lê Văn Sáu

Phó Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Đức, Thầy Đoàn Ngọc Nam

Nhiệm kỳ từ 1981 đến 1984

Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng khoa: Thầy Lê Vinh Quốc

Nhiệm kỳ từ 1984 đến 1988

Quyền Trưởng khoa: Thầy Lê Vinh Quốc

Phó Trưởng khoa: Cô Bùi Trân Phượng

Nhiệm kỳ từ 1988 đến 1997

Trưởng khoa: Thầy Lê Vinh Quốc

Phó Trưởng khoa: TS. Huỳnh Văn Tòng, Th.S Nguyễn Duy Tuấn

Nhiệm kỳ từ 1997 đến 2001

Trưởng khoa: Cô Nguyễn Thị Thư

Phó Trưởng khoa: Th.S Nguyễn Duy Tuấn, Th.S Dương Văn Huề

Nhiệm kỳ từ 2001 đến 2005

Trưởng khoa: Th.S Dương Văn Huề

Phó Trưởng khoa: TS. Ngô Minh Oanh, Th.S Nguyễn Văn Sơn

Nhiệm kỳ từ 2005 đến 2010

Trưởng khoa: PGS.TS Ngô Minh Oanh

Phó Trưởng khoa: Th.S Nguyễn Văn Sơn

Nhiệm kỳ từ 2011 đến 2015

Quyền Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Cảnh Huệ

Phó Trưởng khoa: TS. Tưởng Phi Ngọ

Nhiệm kỳ từ 2015 đến nay

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Tiến

Phó Trưởng khoa: Th.S Nhữ Thị Phương Lan

4. Giá trị cốt lõi trong đào tạo

BIẾT QUÁ KHỨ - HIỂU HIỆN TẠI – XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: B.409, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 0283 8352020 – Ext:123, 124

Website:khoalichsu.hcmup.edu.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.