THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHÓA 44, NĂM HỌC 2018-19 PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 8 2018 23:49

VP Khoa gửi đến các tân sinh viên khóa 44 thông báo về thời gian và hướng dẫn làm thủ tục nhập học.

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24515&lang=vi&site=0