Buổi nói chuyện chuyên đề “Ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục giới tính trong gia đình” của GS. Lin Yen-Chin, Trường Đại học Thụ Đức, Đài Loan PDF. In Email
Thứ năm, 20 Tháng 9 2018 10:57

Phòng Hợp tác Quốc tế kính chuyển đến các đơn vị thông tin liên quan đến buổi nói chuyện chuyên đề “Ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục giới tính trong gia đình” của GS. Lin Yen-Chin - Trường Đại học Thụ Đức như sau:

  1. Thời gian: 9g00, thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2018
  2. Địa điểm:   Phòng C207
  3. Thành phần đối tác:

- GS. Lin Yen-Chin - Viện trưởng Học viện Ứng dụng Xã hội kiêm nhiệm Trưởng Khoa Giáo dục Giới tính

- GS. Chu Yuan-Hsiang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Shu-Te (Giáo sư Danh dự khoa Giáo dục Giới tính)

- Nguyễn Huỳnh Quốc Việt, Qiu Yu Chia, Yu Pei Ling, Tang Ri Ching – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ khoa Giáo dục Giới tính

- Đinh Tiến Cường – Nghiên cứu sinh Thạc sĩ khoa Giáo dục Giới tính

Mọi thông tin liên quan đến buổi nói chuyện trên, xin vui lòng liên hệ CV. Lê Trần Hải Thanh theo số điện thoại 028.38352020 (-173) hoặc 0919303128.