SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2018-19 PDF. In Email
Thứ bảy, 22 Tháng 9 2018 08:48

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc Tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên đối với sinh viên từ năm thứ hai đến năm cuối khóa, năm học 2018-19.

Link: https://drive.google.com/open?id=1nYDIHgg9ljyQj4S9bICKanZTsAAiymuy