Học bổng chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Yunlin (Yun Tech), Đài Loan PDF. In Email
Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 08:45

Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình Thạc sỹ Tiến sỹ của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Yunlin (Yun Tech), Đài Loan, học kỳ mùa xuân năm 2019 như sau:

1. Thời gian học:

  • Thạc sĩ: 1-4 năm
  • Tiến sĩ : 2-7 năm

2. Ngôn ngữ giảng dạy và danh sách các ngành học:

  • Ngôn ngữ giảng dạy: tùy theo ngành học. Bao gồm các ngành chủ yếu giảng dạy bằng tiếng Trung【A】, hoàn toàn bằng tiếng Anh【C】 và các ngành giảng dạy bằng hai ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh 【B】.
  • Danh sách các ngành học:

Department

MS

PhD

Engineering Science and Technology

B】【C

Mechanical Engineering

B

B

Electrical Engineering

B

Electronic Engineering

B

Electronic and Optoelectronic Engineering

B

Microelectronic and Optoelectronic Engineering

B

Safety Health and Environmental Engineering

B

B

Chemical and Materials Engineering

B

B

Construction Engineering

C

Computer Science and Information Engineering

B

Industrial Engineering and Management

C

Industrial Engineering

B

Logistics and Supply Chain Management

B

Business Administration

B

B

International Business Administration

C

Information Management

B

B

Finance

B

B

Accounting

A

B

Entrepreneurial Management

B

Design

B

B

Industrial Design

B

Visual Communication Design

B

Architecture and Interior Design

B

Digital Media Design

B

Creative Design

B

Applied Foreign Language

C

Cultural Heritage Conservation

B

Technological and Vocational Education

B

B

Applied Chinese Studies

B

Leisure and Exercise Studies

B

Science and Technology Law

B

Materials Science

B


3. Hạn đăng ký: trước ngày 09/11/2018

4. Cách đăng ký Hồ sơ đăng ký: vui lòng tải tại đường linkhttp://www.mediafire.com/file/d6ydq4t1auchq2t/Yun_Tech_2019-Spring-Application_Guide_for_International_Students_.doc/file

5. Học bổng: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện theo học tại Yun Tech có thể nộp đơn xin miễn học phí và khoản trợ cấp hàng tháng (vui lòng đánh dấu chọn từ mẫu đơn.) Ban Lãnh đạo Trường sẽ chọn học viên đủ tiêu chuẩn.

a. Các loại học bổng:
- Học bổng toàn phần: miễn toàn bộ học phí và trợ cấp hàng tháng lên đến 15.000 NTD cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ và 10.000 NTD cho học viên học Thạc sĩ
- Học bổng bán phần: miễn giảm học phí toàn phần và trợ cấp hàng tháng lên tới 8.000 NTD cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ và 6.000 NTD cho học viên học Thạc sĩ
- Miễn học phí: miễn học phí hoàn toàn, miễn học phí một nửa, và miễn một phần tư học phí.


b. Thời hạn của học bổng là một năm và học viên phải nộp đơn xin xét học bổng mỗi năm. Số năm học có thể đăng ký và nhận học bổng tối đa sẽ dựa theo qui định của trường.


c. Học viên không được cấp học bổng nếu đã nhận được học bổng từ chính phủ Đài Loan hoặc nhận hỗ trợ tài chính từ chính quyền địa phương, hoặc là người làm việc toàn thời gian và nhận lương hàng tháng tại Đài Loan, hoặc thuộc một số trường hợp khác theo qui định của trường.

6. Học phí:
- Chương trình Thạc sỹ: 1,554 US$ - 1,735 US$
- Chương trình Tiến sỹ: 1,614 US$ - 1,796 US$

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tải tài liệu đính kèm theo đường link bên dưới hoặc liên hệ Văn phòng Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Yun Tech theo địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Link:

http://www.mediafire.com/file/d6ydq4t1auchq2t/Yun_Tech_2019-Spring-Application_Guide_for_International_Students_.doc/file

http://www.mediafire.com/file/c0gw0l473wwan8e/Yun_Tech_2019-Spring-Application_Guide_for_International_Students_2.pdf/file