THÔNG TIN TRƯNG BÀY TÀI LIỆU LỊCH SỬ VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM (1858-1954) PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 11 2018 17:59

Khoa Lịch sử - HCMUE trân trọng kính mời quý Thầy Cô, các anh chị Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, sinh viên và quý vị quan tâm đến tham dự buổi trưng bày giới thiệu tài liệu với chủ đề:

“BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH: BẢN ĐỒ, BÍCH CHƯƠNG, SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG

THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM (1858 – 1954) HIỆN LƯU TRỮ TẠI CÁC BẢO TÀNG CỦA PHÁP”

- Thời gian: 7g30-11g30, ngày 19 tháng Mười Một, 2018

- Địa điểm: phòng A509 - Cơ sở An Dương Vương