Trường THTH ĐHSP đoạt 4 giải Học sinh giỏi Quốc gia 2019 PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 08:06

Chúc mừng các em học sinh trường THTH ĐHSP đã đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia 2019

STT

Họ và Tên

Lớp

Môn

Giải

1

LÊ MINH ĐẠI

11CA

Tiếng Anh

KHUYẾN KHÍCH

2

HÀ CỬU LONG HỒ

11CA

Tiếng Anh

KHUYẾN KHÍCH

3

HỒ NGUYÊN KHANG

11CA

Tiếng Anh

KHUYẾN KHÍCH

4

DƯƠNG TRƯƠNG LƯƠNG

11CA

Tiếng Anh

KHUYẾN KHÍCH