THÔNG BÁO V/v NGHE Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA KHOA VÀ CỦA TRƯỜNG PDF. In Email
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019 00:55

VP Khoa mời lớp trưởng các lớp thuộc 02 ngành SP Lịch sử và Quốc tế học tham dự cuộc họp với Ban Chủ nhiệm Khoa, các trợ lý, giáo vụ về việc Nghe ý kiến phản ánh của sinh viên về hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo của Khoa và của Trường theo thời gian, địa điểm như sau:

- Thời gian: 11g00, ngày 25 tháng Hai, 2019 (thứ Hai)

- Địa điểm: VP Khoa Lịch sử (phòng B409)

Đề nghị lớp trưởng các lớp tham dự đầy đủ, nghiêm túc.