THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG TƯ - 2019 - KHÓA 30 (2019-21) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 3 2019 16:55

Thông tin chung

- Ngành học: Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam

- Bán và nhận hồ sơ: 03.12.2018-15.3.2019

- Đăng ký ôn tập: 03.12.2018-31.1.2019

- Thi tuyển: 20&21.4.2019

- Liên hệ: phòng C103-104 - cơ sở An Dương Vương

Thông tin cụ thể:

Xem tại:

https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TSXoyNlc1eXhLQWI3SFdQa3NRa1FKTWk0YWtZ