Thông báo mời dự Báo cáo Khoa học của giáo sư Doo-Chul Kim, đại học Okayama PDF. In Email
Thứ bảy, 16 Tháng 3 2019 17:11

 

Kính mời quý vị tham dự Seminar
Nội dung: Báo cáo khoa học của giáo sư Doo-Chul Kim, đại học Okayama

Chủ đề: Twisted Attitudes toward Environment and Agriculture: The reintroduction program of the oriental white stork in Toyooka, Japan.

Thời gian 8g00-17g00, chủ nhật 17/3/2019
Địa điểm: phòng B405
Thành phần: Giảng viên khoa Địa lí, Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên khoa Địa lí.
Trân trọng!