Chương Trình Hội Thảo Khoa Học Tổ Ngoại Ngữ Năm 2011 PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 6 2011 00:00

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

(Chủ đề ưu tiên: Các vấn đề liên quan đến việc dạy và học Ngữ âm)

Thời gian: 7.30 sáng, thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2011

Địa điểm: Phòng họp C, lầu 2 (ADV)


Khai mạc hội thảo

Phần 1: Báo cáo khoa học

§ Recognizing Pronunciation Errors: A case of ESP at HCMC University of Pedagogy - ThS. Huỳnh Công Minh Hùng

§ Multiple Intelligences Theory in Teaching Pronunciation: Theoretical Perspectives and Practical Demonstrations - ThS. Vũ Hoa Ngân

§ Pronunciation Awareness: A Point of View from Students and Teachers at HCMC University of Pedagogy - ThS. Nguyễn Thị Tú

§ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin trong Dạy & Học Ngữ Âm Hán Ngữ: Đánh Giá Hiệu Quả Giáo Trình Điện Tử ‘Hán Ngữ Sơ Cấp’ -ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh & ThS. Vũ Hoa Ngân

Nghỉ giải lao

Phần 2: Mạn đàm khoa học

§  Sự Cần Thiết Của Việc Chỉnh Sửa Trong Giáo Trình ‘English For History’ - ThS. Nguyễn Kỳ Nam

§ Vấn Đề Sửa Lỗi Cho Sinh Viên Trong Quá Trình Giảng Dạy Ngoại Ngữ - ThS. Hồ Thị Phượng

§ Teaching Pronunciation through Songs for Non-Major Students at Pre-Intermediate Level – GV. Nguyễn Thị Mai Phương

§ Trao đổi kinh nghiệm của các báo cáo viên tại các Hội thảo Quốc tế

Tổng kết hội thảo