Bí thư Đảng ủy nhà trường qua các thời kỳ PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 14:42

Đ/c Nguyễn Văn Thứ

Đ/c Huỳnh Thế Cuộc

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo

Đ/c Nguyễn Thị Bê

Đ/c Nguyễn Văn Thứ
(Nhiệm kì 1976 - 1977)

Đ/c Huỳnh Thế Cuộc
(Nhiệm kì 1977 - 1983)

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo
(Nhiệm kì 1984 - 1987)

Đ/c Nguyễn Thị Bê
(Nhiệm kì 1987 - 1989)

 

Đ/c Nguyễn Tấn Phát

Đ/c Từ Kỳ

Đ/c Bạch Văn Hợp

Đ/c Lê Vinh Quốc

Đ/c Nguyễn Tấn Phát
(Nhiệm kì 1989 - 1990)

Đ/c Từ Kỳ
(Nhiệm kì 1990 - 1994
Nhiệm kì 1994 - 1996)

Đ/c Bạch Văn Hợp
(Nhiệm kì 1996 - 1998
Nhiệm kì 2003 - 2005
Nhiệm kì 2005 - 2010)

Đ/c Lê Vinh Quốc
(Nhiệm kì 1998 - 2000)

 

Đ/c Bùi Mạnh Nhị

Đ/c Nguyễn Kim Hồng

Đ/c Bùi Mạnh Nhị
(Nhiệm kì 2000 - 2003)

Đ/c Nguyễn Kim Hồng
(Nhiệm kì 2010 - 2015)