Định hướng phát triển của trường Đại học Sư phạm trọng điểm TP.Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2012 14:58
 • Sứ mạng

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đảm bảo có uy tín với trình độ và chất lượng cao về các sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học cơ bản và Khoa học Giáo dục - Sư phạm.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Trường xác định mục tiêu chung và các chương trình cụ thể mang tính chiến lược như sau :

 • Mục tiêu chung
  • Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành đại học đa ngành, trọng điểm sư phạm, với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.
 • Các chương trình chiến lược
  • Chương trình 1: Xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên viên và cán bộ quản lý giáo dục.
   Mục tiêu của chương trình là xây dựng  đội ngũ giảng viên, chuyên viên và cán bộ quản lý giáo dục chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để có đủ năng lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời kì mới.
  • Chương trình 2: Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học.
   Mục tiêu của chương trình là xây dựng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện… theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, nghiên cứu khoa học và quản lí
  • Chương trình 3: Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
   Mục tiêu chương trình là nghiên cứu và  thực hiện  đổi  mới phương  thức đào tạo, mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Chương trình 4: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, bền vững trong Nhà trường.
   Mục tiêu chương trình là phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, kết hợp với tăng cường hiệu lực quản lí Nhà nước theo quy định của Pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.
SỐ LIỆU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

1.    Sinh viên hệ chính quy tập trung và chính quy địa phương:

2.    Sinh viên hệ vừa làm vừa học:

3.    Giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ (3 chu kỳ):

- Bồi dưỡng thay sách giáo khoa :

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và các chuyên đề

4.    Số lượt chứng chỉ Ngoại ngữ đã cấp (tính từ năm 2001 đến 2010)   
trong đó:

- Tiếng Anh    :

- Tiếng Pháp    :

- Tiếng Trung    :

- Tiếng Nhật    :

5.    Số lượt chứng chỉ Tin học đã cấp (tính từ năm 2001 đến 2011)

Chứng chỉ A, B Quốc gia:

Đào tạo Tin học Đại cương     cho sinh viên chính quy

Chương trình A, B bồi dưỡng GV, huấn luyện nhân viên

35.241

37.332

 

75.932

khoảng 12.500

khoảng 9.700

123.111

 

111.001 chứng chỉ

1.545 chứng chỉ

10.493 chứng chỉ

72 chứng chỉ

 

40.920

27.134

67.474