280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5-6-2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 09:55

Theo thông báo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1110/BTNMT-TCMT ngày 11/4/2012 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012.

Xem chi tiết

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu