280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Đặc biệt
HỌC BỔNG WAKAYAMA PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 08:45

japan

1-Mục đích:

Giúp sinh viên Khoa GDĐB học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để học tập tốt hơn

2-Điều kiện:

Sinh viên năm 1,2,3

Kết quả học tập theo thang 10 trên 8.0

Là sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Chưa nhận được học bổng hỗ trợ nào khác

3-Thời gian xét:

Tháng 2 và tháng 8 hàng năm.

4-Số lượng học bổng: 02

5-Mức hỗ trợ: 2 500 000 đ/ học kỳ

6-Các bước xét học bổng

-Khi có kết quả học tập, sinh viên viết đơn xin học bổng

-CB lớp và Trợ lý Tổ chức của Khoa sẽ xem xét trình BCN Khoa

-BCN Khoa quyết định các cá nhân trong tương quan cả 3 khoá

-Nhận học bổng

-Viết thư cảm ơn

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu