280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Đặc biệt
HỌC BỔNG VIỆT-NHẬT PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 10:32

Kết quả Học bổng Việt Nhật HK 2 năm học 2015-2016 như sau:

Đề nghị các sinh viên liên hệ VP Khoa gặp cô Liên để nhận mẫu đơn bằng tiếng Nhật và hoàn tất thủ tục để trao học bổng trước ngày 7/10/2016

STT

Họ và tên SV

Khóa SV

Loại học bổng

Nộp đơn

1

Cao Thị Thanh Hằng

K40

Học bổng J_V

 

2

Đặng Thị Bích Phượng

K41

Học bổng J_V

 

3

Nguyễn Thị Linh

K40

Học bổng Wakayama

 

4

Phạm Thị Vân Anh

K39

Học bổng Wakayama

 

5

Trịnh Hoàng Dương

K40

Học bổng Wakayama

 

6

Nguyễn Chí Thành

K41

Học bổng Wakayama

 

7

Nguyễn Thị Phượng

K39

Học bổng Soroptimist

 

8

Hà Thị Thanh Thúy

K39

Học bổng Soroptimist

 

9

Hoàng Thị Kiều Trang

K41

Học bổng Soroptimist

 

10

Nông Thị Thắm

K42

Học bổng Soroptimist

 

071021101527
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu