280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Thay đổi lịch thi lần 2 học phần QLHCNN&QLN GDĐT và lịch nghỉ học để tổ chức thi lần 2 các học phần khác PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 14:21
Ngày 27/3/2009, Trường đã gửi công văn số 92/ĐHSP-ĐT đến các khoa yêu cầu thông báo cho SV việc thay đổi lịch thi lần 2 học phần QLHCNN&QLNGD-ĐT 8h00, ngày 12/4 và kế hoạch cho sinh viên nghỉ một số buổi để tổ chức thi lần 2 một số học phần khác.
Do phải dành phòng học để tổ chức thi lần 2 các học phần học trong học kỳ 1, nên Trường quyết định cho sinh viên một số lớp nghỉ học một số tiết cụ thể như trong bảng sau:

STT Lớp Phòng – Địa điểm Tiết Thứ Ngày
1 Cử nhân Hóa 1 D406 - KTX 7 -> 8 ba 07/4/2009
2 Cử nhân Văn 3 C203 - ADV 9 08/4/2009
3 Sư phạm Anh 1A E1-ADV 1 -> 4 năm 09/4/2009
4 Sư phạm Anh 1B E6-ADV 3 -> 4 năm 09/4/2009
5 Sư phạm Mầm non 1 C304-ADV 4 sáu 10/4/2009
6 Sư phạm Anh 1A E7-ADV 2 -> 6 hai 13/4/2009
7 Sư phạm Anh 1B E5-ADV 4 -> 6 hai 13/4/2009
8 Cử nhân Hóa 1 E3-ADV 4 ba 14/4/2009
9 Sư phạm Hóa 1 E3-ADV 3 15/4/2009
10 Cử nhân Văn 3 C203 - ADV 9 năm 16/4/2009
11 Sư phạm Anh 3 E2-ADV 1 -> 6 sáu 17/4/2009
12 Cử nhân Văn 1 C304 - ADV 9 hai 20/4/2009
13 Văn 3 (Long An) C203 - ADV 9 hai 20/4/2009
14 Anh3 (Bình Thuận, Đồng Nai) C204 - ADV 9 hai 20/4/2009
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu