280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Sinh viên năm cuối coi thi tuyển sinh PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 14:12

Ngày 26/5/2009, Trường đã có thông báo số 141/ĐHSP-ĐT về việc cử cán bộ coi thi, chấm thi tuyển sinh năm 2009. Phòng Đào tạo thông báo số lượng sinh viên năm cuối phục vụ cho công tác coi thi.

Đợt 1, ngày 3/7; 4/7; 5/7 năm 2007
Toán - Tin học:        40 SV
Hóa học:                 15 SV
Sinh học :                15 SV
Ngữ văn :                30 SV

Đợt 2, ngày 8/7; 9/7;10/7 năm 2009
Toán - Tin học:       55 SV
Vật lí:                     30 SV
Hóa học:                30 SV
Sinh học:                10 SV
Ngữ văn:                60 SV
Lịch sử :                 40 SV
Địa lí:                     40 SV
Tiếng Anh:             80 SV
Tiếng Pháp:           10 SV
Tiếng Nga:            10 SV
Tiếng Trung:          40 SV
GD Chính trị:         40 SV
Tâm lí GD:            10 SV
GD Tiểu học:        50 SV
GD Mầm non:      20 SV

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu