280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Kết quả phúc khảo tốt nghiệp đợt tháng 5/2009 PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 11:38

Kì thi tốt nghiệp đại học chính qui năm 2009 có 86 bài thi được phúc khảo. Trong đó có 26 bài thi có thay đổi điểm so với điểm chấm đợt đầu. Cụ thể như sau:

TT Họ Tên Số BD Môn thi Điểm L1 Điểm PK
1 Cù Huy Hoàng 00023 Hình học 4 5
2 Nguyễn Ngọc Huân 00024 Hình học 4 5
3 Lâm Trung Chính 00170 KTLT & CSDL 4 5
4 Trần Hưng Quang Hải 00195 KTLT & CSDL 4 6
5 Lê Đình 00298 KTLT & CSDL 4 5
6 Phạm Thanh Tường 00299 KTLT & CSDL 4 5
7 Nguyễn Hồng Quảng 00136 Vật lý đại cương 4 5
8 Trần Minh 00382 Hóa vô cơ 3 4
9 Lê Thị 00657 KTCT & LSĐ 7 8
10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01351 CNXHKH 3 6
11 Nguyễn Ngọc Chiêu Anh 00729 Đọc – Viết (SP) 4 5
12 Nguyễn Tôn Nữ Ngọc Tường 00784 Đọc – Viết (SP) 4 5
13 Nguyễn Ngọc Hoàng 00742 PPGD tiếng Anh 4 5
14 Lê Thị Tuyết Nhung 00909 Đọc – Dịch (BPD) 4 5
15 Mai Ngọc Thắng 00879 Đọc - Dịch (TM) 3 4
16 Phạm Hồng Duẩn 01197 PPGD TDTT 4 3
17 Nguyễn Thị Hồng Linh 01004 Toán-PPGDToán TH 5 6
18 Nguyễn Thị Mai Phương 01020 Toán-PPGDToán TH 4 5
19 Trần Ngọc Phượng 01021 Toán-PPGDToán TH 4 5
20 Phạm Thị Thủy 01037 Toán-PPGDToán TH 4 5
21 Nguyễn Lê Vân Anh 00975 Toán-PPGDToán TH 4 5
22 Phạm Thanh Nga 01013 TV và PPGD TV 4 5
23 Cao Viết Tiên 01038 TV và PPGD TV 4 5
24 Tống Hoàng Yến 01045 TV và PPGD TV 4 5
25 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 01096 GD và TL MN 4 8
26 Nguyễn Thị Vĩnh Yên 01116 GD và TL MN 4 3
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu