280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Đặc biệt
Thông báo học bổng Việt Nhật tháng 9/2013 PDF. In Email
Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 16:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày  05 tháng  09 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ HỌC BỔNG VIỆT – NHẬT

  1. Số lượng: 10 suất/ học kỳ
  2. Đối tượng:

- Sinh viên năm 1-4.

- Điểm học tập đạt từ loại khá trở lên.

- Ở ngoại tỉnh, có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

  1. Tiêu chuẩn:

3.1  Học bổng J-V: 4 suất (áp dụng cho năm 3, năm 2 và năm 1): HK 2 năm học 2012-2013 đạt điểm học tập loại Khá trở lên;

Rèn luyện Khá trở lên. Có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hoặc đau ốm nằm viện đột xuất, chưa từng nhận HB tài trợ nào khác.

 

3.2   Học bổng Wakayama: 2 suất (áp dụng cho năm 1 đến năm 3): HK 2 năm 2012-2013 đạt điểm học tập loại Giỏi trở lên;
điểm rèn luyện Tốt, có hoàn cảnh khó khăn.

3.3   Học bổng Soroptimist Wakayama Kinikawa: 4 suất (dành cho SV Nữ): HK 2 năm 2012-2013 đạt thành tích nổi bật về học tập/phong trào,
điểm học tập Giỏi; điểm rèn luyện Tốt trở lên hoặc sinh viên khóa mới (2013) có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đạt điểm thi đầu vào cao nhất.

Lưu ý:

-         Các lớp sau khi họp xét Rèn luyện thì xét luôn các trường hợp xin học bổng tài trợ,
sau đó cho lớp trưởng nộp về khoa ( cô Ngà) các đơn xin học bổng đã được xét chọn.

-         Hạn chót của việc nộp điểm rèn luyện và nộp các đơn xét học bổng tài trợ 20/9/2013.

-         Những sinh viên được nhận học bổng đợt tháng 3/2013 viết Báo cáo thành tích học kỳ II năm 2012 -2013 cho các đơn vị tài trợ.
Nộp tại VP khoa trước ngày 20/9 (cô Ngà).

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

Stt

Họ tên SV – Lớp

Học bổng

1

Huỳnh Thị Ngọc Mai       GDĐB 3

Wakayama

2

Nguyễn Thị Tiên              GDĐB 1

Wakayama

3

Lê Thị Thanh Thùy           GDĐB 2

HB Japan – Vietnam

4

Đặng Ngọc Mai Hiên       GDĐB 1

HB Japan – Vietnam

5

Trương Thị Ái                  GDĐB 1

HB Japan – Vietnam

6

Phạm Thị Xuân                GDĐB 3

HB Japan – Vietnam

7

Lê Thị Thắm                     GDĐB 3

HB Soroptimist Wakayama Kinikawa

8

Phạm Thị Min                  GDĐB 2

HB Soroptimist Wakayama Kinikawa

9

Mai Thu Phương              GDĐB 4

HB Soroptimist Wakayama Kinikawa

10

Nguyễn Nữ Hồng Lan      GDĐB 4

HB Soroptimist Wakayama Kinikawa

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

lÊ THỊ MINH HÀ

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu