280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Mầm non - Department of Early Childhood Education
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH :THỰC TẬP SƯ PHẠM (K38), RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 1 & 2 (K39 , K40) NĂM HỌC 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 22:44

 

Khoa GDMN thông báo đến các Trưởng đòan và sv các Khóa 38,39,40 về việc đi TTSP & RLNVSP 1, 2 Năm học 2015 - 2016 như sau:

1> Sinh viên Khóa 38 đi TTSP bắt đầu từ HK 1 năm học 2015 - 2016 (các Trưởng đòan và sv Năm 4 xem danh sách chia các đòan - đính kèm file)

2> Sinh viên Khóa 39 đi RLNVSP 2 bắt đầu từ HK 1 năm học 2015 - 2016xuống Trường MN vào các ngày THỨ 6 hàng tuần (các Trưởng đòan và sv Năm 3 xem danh sách chia các đòan - đính kèm file)

3> Sinh viên Khóa 40 đi RLNVSP 1 bắt đầu từ HK 1 năm học 2015 - 2016xuống Trường MN vào các ngày THỨ 4 hàng tuần (các Trưởng đòan và sv Năm 2 xem danh sách chia các đòan - đính kèm file)
* ĐỀ NGHỊ:
- SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (HK1: 2015 - 2016) VÀO CÁC NGÀY ĐI XUỐNG TRƯỜNG MN ĐỂ TTSP HOẶC RLNVSP 1,2. 
- Các Trưởng đòan cập nhật thông tin về các đòan mình phụ trách.  

4> Mọi thắc mắc về TTSP và RLNVSP liên hệ ThS. Ân Thị Hảo (0903 758 002) trước ngày 20/05/2015, sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết.

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu