280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Nhân sự PDF. In Email
Thứ ba, 12 Tháng 10 2010 18:11

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

STT Họ và tên Chức vụ Bộ phận Email
1 TS. Ngô Quốc Việt Trưởng khoa, GVC
BCN Khoa, KHMT
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 TS. Lê Đức Long Trưởng BM, GVC PPGD Tin học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 CH. Nguyễn Trần Phi Phượng Giảng viên PPGD Tin học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Giảng viên PPGD Tin học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5
Ths. NCS. Nguyễn Đặng Kim Khánh Giảng viên PPGD Tin học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Ths. NCS. Nguyễn Thúy Ngọc Giảng viên PPGD Tin học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Ths. NCS. Nguyễn Khắc Văn Giảng viên PPGD Tin học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 TS. Lê Minh Trung
Giảng viên Khoa học máy tính Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 TS. Nguyễn Viết Hưng Trưởng BM Khoa học máy tính Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Ths. Trịnh Huy Hoàng Giảng viên Khoa học máy tính Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Ths. Trần Hữu Quốc Thư Giảng viên Khoa học máy tính Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Ths. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên Giảng viên Khoa học máy tính Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Ths. Trần Đức Tâm Giảng viên Khoa học máy tính Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Ths. NCS. Trần Sơn Hải Trưởng BM HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 TS. Nguyễn Quang Tấn Giảng viên chính HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 TS. Trần Ngọc Bảo Phó trưởng khoa, GVC BCN Khoa, HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Ths. Lê Minh Triết Giảng viên HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 Ths. Trần Thị Thủy Tiên Giảng viên HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Ths. Trần Phước Tuấn Giảng viên HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Ths. Lương Trần Hy Hiến Giảng viên HTTT & MTT Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 CN. Hồ Thị Ngọc Thanh
Giáo vụ Khoa Văn Phòng Khoa
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
22 CN. Võ Phương Nguyên Giáo vụ Khoa Văn Phòng Khoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 CN. Trần Hoàng Anh Phụ trách Phòng máy Văn Phòng Khoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT Họ và tên Đơn vị công tác Môn giảng dạy
1 Ths. Âu Bửu Long Phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM Mạng máy tính, Mã nguồn mở, Điện toán đám mây
2
Ths. Mai Vân Phương Vũ Phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM Quản trị Mạng Windows Server,
Định tuyến mạng nâng cao
3 Ths. Nguyễn Mai Lĩnh Phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM Công nghệ Phần mềm, Phân tích Thiết kế HTTT
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu