280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013 - 2014 của sinh viên PDF. In Email
Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 15:57

Theo các quyết định, công văn của Trường về việc triển khai hoạt đột SV NCKH cho năm học 2013 - 2104, SV quan tâm cần lưu ý một số thông tin sau đây:

- Các Khoa tổ chức cho SV, giảng viên hướng dẫn đề xuất đề tài NCKH, sau đó SV và GVHD đăng ký đề tài kèm theo thuyết minh đề tài nghiên cứu với Khoa (theo mẫu 2 - SV NCKH - QĐ số 1673/QĐ-ĐHSP ngày 11-9-2012). Mỗi đề tài NCKH của SV chỉ do một người hướng dẫn và tối đa không quá năm SV tham gia thực hiện, trong đó phải xác định một SV chịu trách nhiệm chính.

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa tổ chức nhận xét, góp ý, đánh giá đề tài và đề cương NCKH của SV; xác định danh mục đề tài NCKH của SV và gửi hồ sơ, văn bản báo cáo tổng hợp kết quả xét duyệt về Phòng KHCN&MT - TCKH (theo mẫu 7-SV NCKH)

- Tiến độ thực hiện:

+ Trước ngày 30/9/2013, các Khoa nộp hồ sơ đăng ký NCKH của SV năm học 2013 - 2014 bằng văn bản (kèm theo file, gửi theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) về Trường qua Phòng KHCN&MT-TCKH.

+ Tháng 10/2013: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường tổ chức xét duyệt, thông qua đề cương đề tài NCKH của SV. Phòng KHCN&MT-TCKH hoàn thành việc xác định danh mục đề tài NCKH của SV và kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014:

** SV ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH với Phòng KHCN&MT-TCKH, tiến hành triển khai thực hiện đề tài theo đề cương đã được duyệt.

** Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài (theo mẫu 4-SVNCKH)

** Các Khoa tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Khoa; xét chọn đề tài gửi tham gia giải thưởng SV NCKH cấp Trường.

** Kết quả thực hiện đề tài NCKH xủa SV được trình bày trong báo cáo tổng kết đề tài (xem Phụ lục).

Ghi chú: Hồ sơ, biểu mẫu, thủ tục, dự toán kinh phí thực hiện... xem tại website: http://phongkhcn.hcmup.edu.vn/.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu