280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 1 KHÓ ĐỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PDF. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 6 2013 18:59

HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 1 KHÓ ĐỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

CN Nguyễn Ngọc Linh

Viện nghiên cứu xây dựng phát triển xã hội học tập

TÓM TẮT

Đọc là nội dung chính, là kĩ năng nền tảng - điều kiện tiên quyết để học sinh (HS) có thể hoàn thiện cấp tiểu học và tiếp tục học tập ở các cấp học cao hơn. Nếu HS khó đọc không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả nghiệm trọng. Vì thế, việc phát hiện sớm và hỗ trợ đúng cách các em ngay từ lớp 1 giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, cơ hội học tập của các em. Bài báo này mô tả vắn tắt quá trình tiến hành hỗ trợ nhóm HS lớp 1 khó đọc ở một trường Tiểu học, thuộc thành phố Hà Nội đồng thời giới thiệu một mô hình hỗ trợ và các bài tập cùng biện pháp sử dụng.

Từ khoá: Khó đọc, học sinh lớp 1 khó đọc, mô hình hỗ trợ khó đọc, quy trình hỗ trợ khó đọc.

SUPPORTING FOR THE GRADE 1 STUDENTS WITH READING DIFFICULTIES IN PRIMARY SCHOOL

ABSTRACT
Reading is the main content, a fundamental skill - a prerequisite for students can complete primary school and continue studying at the Secondary school. If a student with reading difficulties and not be detected timely supporting, can lead to serious consequences. Therefore, early defining and supporting reading difficulties properly right from the First Grade play the most important role in ensuring the quality of the learning opportunities for students. The article described process of supporting for the students with reading difficulties of the Grade 1 at the primary School in Hanoi and introduced a new model and exercises support the measures used.

Key words: reading difficulties, Grade 1 Students with reading difficulties, supporting model for students with reading difficulties, supporting processes for student with reading difficulties.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu