280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
CHẨN ĐOÁN TRẺ KHÓ KHĂN HỌC ĐỌC - ĐÔI ĐIỀU CẦN LƯU TÂM PDF. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 6 2013 19:02

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Trường Đại học Sư phạm TP HCM

Tóm tắt

Chẩn đoán trẻ gặp khó khăn trong học đọc là một vấn đề vô cùng quan trọng và việc thực hiện quá trình chẩn đoán cần phải cẩn thận và nghiêm túc. Bài viết đề cập đến những điều cần lưu ý trong việc chẩn đoán trẻ mắc chứng khó đọc như: không nên đồng nhất kết quả học tập môn Tiếng Việt và chứng khó đọc, cần xem xét vấn đề não bộ cùng các nhầm lẫn khác cần quan tâm. Đây sẽ là một cơ sở giúp cho việc chẩn đoán tránh rơi vào tình trạng thiển cận, thiếu chính xác, gây ra định hướng trị liệu sai lệch và hậu quả nghiêm trọng.

Từ khóa: chẩn đoán, chẩn đoán trẻ gặp khó khăn trong học đọc, đôi điều cần lưu tâm, khó khăn trong học đọc, trẻ em,…

DIAGNOSIS OF CHILDREN WITH DYSLEXIA - SOMETHING TO NOTE

Summary

Diagnosing children with dyslexia is an extremely important issue and it should be performed carefully and seriously. This article mentions something to note in the diagnosis of dyslexia such as: we should not combine the learning outcomes of Vietnamese language and dyslexia, consider the brain issue and other confusions to be cared. This will be a basis for the diagnosis avoiding the myopic condition, inaccuracy, causing improper therapies and serious consequences.

Keywords: children, diagnosis, diagnosis of children with dyslexia, dyslexia, something to note…

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu