280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
NCQ: Điểm giữa kỳ (30%) Cấu trúc đại số lớp Củ Chi K4 PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 7 2012 07:00

Học phần CẤU TRÚC ĐẠI SỐ, lớp CỦ CHI KHÓA 4

DANH SÁCH HỌC VIÊN NGHỈ HỌC (CẤM THI)

  1. K37.901.433    Nguyễn Thị Mỹ    Lệ
  2. K37.901.436    Nguyễn Thành    Linh
  3. K37.901.440    Trần Văn    Mít
  4. K37.901.450    Nguyễn Thị    Phượng
  5. K37.901.459    Nguyễn Thị    Rợi
  6. K37.901.460    Nguyễn Văn    Rường

 

ĐIỂM GIỮA KỲ (30%)

STT Mã số SV Họ tên Điểm Ghi chú
1 417 Đỗ Đông Anh 7 Bảy
2 418 Trần Thị Bạc 7 Bảy
3 419 Trương Hương Bình 7 Bảy
4 420 Nguyễn Thụy Ngọc Diễm 10 Mười
5 421 Nguyễn Thị Thúy Diễm 7 Bảy
6 422 Nguyễn Thị Thanh Diễm 5 Năm
7 423 Nguyễn Văn Dũng 8 Tám
8 424 Đỗ Thị Gái 9 Chín
9 425 Lê Thanh Hà 7 Bảy
10 426 Phạm Thị Hiệp 8 Tám
11 427 Nguyễn Thái Hiệp 7 Bảy
12 428 Nguyễn Thị Thu Hồng 7 Bảy
13 429 Nguyễn Thị Hương 5 Năm
14 430 Lượng Thị Thanh Hương 6 Sáu
15 431 Đoàn Thanh Lâm 9 Chín
16 432 Phan Thị Làm 7 Bảy
18 434 Nguyễn Huỳnh Kim Liên 9 Chín
19 435 Nguyễn Thị Bích Liễu 8 Tám
21 437 Trần Vĩnh Thế Phong Linh 5 Năm
22 438 Trần Thị Kim Loan 8 Tám
23 439 Lê Thị Cẩm Loan 7 Bảy
25 441 Trần Ngọc Mơ 8 Tám
26 442 Nguyễn Thị Kim Ngân 8 Tám
27 443 Nguyễn Thị Hồng Ngân 7 Bảy
28 444 Nguyễn Thị Minh Ngọc 7 Bảy
29 445 Nguyễn Thanh Nhàn 9 Chín
30 446 Tô Thị Hồng Nhung 5 Năm
31 447 Lê Thị Nương 6 Sáu
32 448 Nguyễn Văn Đức 8 Tám
33 449 Đặng Thị Như Oanh 8 Tám
35 451 Nguyễn Thị Đình Phương 7 Bảy
36 452 Nguyễn Thị Lan Phương 8 Tám
37 453 Nguyễn Chí Phương 7 Bảy
38 454 Phạm Thị Yến Phương 6 Sáu
39 455 Lê Thị Phương 7 Bảy
40 456 Phạm Thị Phương 9 Chín
41 457 Nguyễn Hữu Phúc 5 Năm
42 458 Ngô Thị Quyên 6 Sáu
45 461 Phan Thị Hồng Thắm 8 Tám
46 462 Nguyễn Thị Hồng Thắm 8 Tám
47 463 Trần Thị Kim Thư 7 Bảy
48 464 Trần Thị Kim Thoa 6 Sáu
49 465 Tạ Chí Thịnh 9 Chín
50 466 Trần Thị Thu 7 Bảy
51 467 Huỳnh Thị Bích Thủy 7 Bảy
52 468 Võ Thị Tiên 8 Tám
53 469 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 Tám
54 470 Huỳnh Thị Ngọc Trang 9 Chín
55 471 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 Tám
56 472 Thái Thị Thu Vân 7 Bảy
57 473 Phạm Ngọc Thúy Vi 8 Tám
58 474 Lê Thị Yến 7 Bảy
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu