280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trần Hoàng PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 00:00
Trần Hoàng
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Toán và PPDH ở tiểu học (QĐ 2608, ngày 23/10/2015)
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản
Hộp thư:
Điện thoại: 0937.164.901
Thông tin thêm:
- Từng giữ các chức vụ: Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên; Tổ Trưởng Tổ Khoa học Cơ bản, Tổ trưởng Tổ Toán & PPDH ở tiểu học.
- Nghỉ hưu từ 01/4/2018.
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu