280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
Tiêu đề văn bản sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học và việc sử dụng tiêu đề trong dạy họ dọc hiểu có hướng dẫn cho học sinh Tiểu học PDF. In Email
Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 23:32

TIÊU ĐỀ VĂN BẢN SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

VÀ VIỆC SỬ DỤNG TIÊU ĐỀ TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU

CÓ HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Nguyễn Lương Hải Như *

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số đặc điểm của tiêu đề (TĐ) các văn bản trong sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học (TH) nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng của TĐ đối với khả năng đọc hiểu văn bản của HS. Từ đó, đề xuất một số cách thức sử dụng TĐ văn bản trong dạy học đọc hiểu cho học sinh (HS) TH theo mô hình dạy đọc có hướng dẫn.

Từ khóa: tiêu đề văn bản, dạy đọc có hướng dẫn, dạy học ở tiểu học.

TEXT HEADINGS IN VIETNAMESE LANGUAGE TEXTBOOKS
AND THE USE OF HEADINGS IN TEACHING GUIDED READING COMPREHENSION
TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: The article presents some characteristics of headings in texts in Vietnamese Language textbooks for primary education to investigate the impacts of headings on students’ reading comprehension. Thence, it suggests several usages of headings in texts in teaching guided reading comprehension to primary school students

Keywords: text heading, teaching guided reading comprehension, primary education.

Tiêu đề của văn bản là một vấn đề đã được nghiên cứu khá nhiều và sâu trong các giáo trình về ngữ pháp văn bản [1; 3; 4; 5]. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng tiêu đề như thế nào trong dạy học văn bản, nhất là dạy đọc hiểu văn bản thì dường như vẫn còn bỏ ngỏ. Một khảo sát nhỏ, mới nhất của chúng tôi cho thấy 81,25%1 HS lớp 4 tỏ ra không quan tâm, và không tìm thấy mối liên hệ giữa tiêu đề của bài Tập đọc và văn bản mà mình đã học trước đó. Còn về phía giáo viên thì hầu hết chỉ sử dụng TĐ khi giới thiệu tên của bài đọc. Thực trạng này cho thấy việc không chú tâm của cả giáo viên và HS đối với việc sử dụng TĐ trong đọc hiểu văn bản.

Trong khi đó, nhiều nghiên cứu ở nước ngoài đã chỉ ra rằng: sử dụng TĐ văn bản là một trong những chiến lược dạy học đọc hiểu rất quan trọng, nhất là trong dạy đọc ban đầu [9; 12; 13; 14]. Chính vì thế, bài viết này sẽ tìm hiểu về hai vấn đề: (1) TĐ văn bản trong sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học (SGK TV ở TH), và (2) việc sử dụng TĐ văn bản như một chiến lược dạy học đọc hiểu cho HS TH.

[ … [1] ]

 


* ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

[1] Toàn văn được đăng từ trang 54 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 6 (71)/2015

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu