280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thử nghiệm trò chơi học tập môn Toán hỗ trợ cho học sinh lớp 3 có khó khăn về tính toán PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 9 2015 00:22

THỬ NGHIỆM TRÒ CHƠI HỌC TẬP MÔN TOÁN

HỖ TRỢ CHO HỌC SINH LỚP 3 CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÍNH TOÁN

Phạm Hải Lê [*],
Ngô Thị Thanh Phương [†]

Tóm tắt: Khó khăn về tính toán (Dyscalculia) là loại khó khăn về sự phát triển các khả năng nhận biết con số cũng như các thao tác số học. Thử nghiệm trò chơi học tập môn Toán hỗ trợ cho học sinh (HS) lớp 3 khó khăn về tính toán, chúng tôi nhằm chứng minh cho giả thuyết: trẻ bị khó khăn về tính toán có thể “cải thiện” được tình hình nếu được phát hiện và hỗ trợ kịp thời với những bài tập và cách thức tác động phù hợp.

Từ khóa: khó khăn về tính toán, các thao tác số học, can thiệp sớm, trò chơi học tập môn Toán.

DESIGNING MATH LEARNING GAMES TO SUPPORT THIRD GRADERS
WITH DYSCALCULIA

Abstract: Dyscalculia is a kind of difficulty in developing one’s ability to identify numbers as well as to manipulate arithmetic operations. On designing math learning games to support third graders with Dyscalculia, the researchers try to prove the hypothesis that children with Dyscalculia can “overcome” their problems if the situation is timely detected and assisted by appropriate homework and interventions.

Keywords: Dyscalculia, arithmetic operations, early intervention, Math learning games.

 

Dyscalculia là một dạng khuyết tật học tập, biểu hiện ở tình trạng gặp khó khăn trong việc xử lí các kí hiệu số học hay chữ số như đọc số, viết hay lập số; khó khăn trong việc nắm vững các phép tính số học như bảng cửu chương, các phép cộng, trừ đơn giản; khó khăn trong việc lập kế hoạch và tổ chức một chuỗi các thao tác theo trình tự nhằm giải quyết các phép tính phức tạp; khó khăn trong giải toán có lời văn [1], [2], [9]. Những khó khăn này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của trẻ [6], [9].

Những nghiên cứu về dịch tễ học ở Tiệp Khắc (Kosc,1974), Mĩ (Badian,1983) hay ở Anh (Lewis, Hitch & Walker, 1994) [8], [9] đã chỉ ra con số từ 3,6% đến 6,3% trẻ có khó khăn về tính toán, nghĩa là một tỉ lệ tương đương với những trẻ em bị khó khăn về đọc (Dyslexie). Trên thế giới, nhất là ở những nước có nền giáo dục phát triển, ngày càng có nhiều nghiên cứu về những khó khăn trong việc học toán từ nghiên cứu lí thuyết đến nghiên cứu ứng dụng… Đặc biệt, hướng nghiên cứu tìm kiếm phương tiện, giải pháp hỗ trợ cho những trẻ này ngày càng được quan tâm.

[ … [‡] ]

 


[*] GV, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

[†] GV, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

[‡] Toàn văn được đăng từ trang 114 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 6 (71)/2015

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu