280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Vật Lý
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 10:49

Theo công văn số 374/ĐHSP-KT&ĐBCL về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK 1 năm học 2015 -2016, Khoa thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Đối tượng được chọn để lấy ý kiến: Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy các lớp học phần trình độ Đại học hệ chính quy tại Trường trong HK 1 năm học 2015 -2016 (cả giảng viên biên chế và giảng viên thỉnh giảng)

- Đối tượng tham gia phản hồi ý kiến: Tất cả sinh viên hệ chính quy, trình độ đại học tại trường.

2. Hình thức và thời gian lấy ý kiến phản hồi

- Sinh viên đăng nhập vào trang http://khoasat.hcmup.edu.vn bằng tài khoản cá nhân đang sử dụng để đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Sinh viên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên phụ trách các lớp học phần mà mình đã đăng ký học.

- Thời gian lấy ý kiến phản hồi: Từ ngày 14/12 đến 27/12/2015.

Khoa đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc kề hoạch này.

Khoa Vật lý

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu