280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Nguyễn Văn Hoa PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 00:00

NGUYỄN VĂN HOA

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 24/10/1962

Quê quán: Thôn Gia An, Xã Hoài Châu, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Học vị: Tiến sĩ                        năm công nhận:

Chức danh:                             năm công nhận:

Môn giảng dạy:  Vật lý chất rắn, Vật lý nguyên tử.

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 260/9, đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyen Van Hoa, Hoang Anh Tuan, and Nguyen Toan Thang (1995), Vietnam Comm. Phys. V5 N3, 29.

2. Nguyen Van Hoa, Hoang Anh Tuan, and Nguyen Toan Thang (1997), Vietnam Comm. Phys. V7 N2, 22.

3. Nguyen Van Hoa and Hoang Anh Tuan (1997), Proceedings of XXII Nat. Conf. Phys., Doson Aug. 3-5, p105.

4. Nguyen Van Hoa and Hoang Anh Tuan (1999), Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science IWOMS'99, 471.

5. Nguyen Van Hoa and Hoang Anh Tuan (1999), Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science IWOMS'99, 467.

6. Hoang Anh Tuan and Nguyen Van Hoa (1999), Vietnam Comm. Phys. V9 N4, 207-212.

7. Nguyen Van Hoa and Hoang Anh Tuan (2000), Proceedings of XXV Nat. Conf. Phys., Dalat, Viet nam Aug. 21-23, p136.

8. Nguyen Van Hoa, Hoang Anh Tuan and Nguyen Toan Thang (2000), Báo cáo tại Hội nghị Vật lý Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 từ 7-10 tháng 8 năm 2000 Đài Bắc, Đài Loan.

9. Nguyen Van Hoa and Hoang Anh Tuan (2002), Proceedings of XXVII Nat. Conf. Phys., Cua lo, Viet nam Aug. 02-06, p115.

10. L.D.Nhat, H.N.T.Truc, N.V.Hoa, N.P.D.Anh, L.V.Hoang (2011), Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. 36, pp. 1-5.

11. Nguyen Van Hoa and Nguyen Tri Lan (2014), The Hubbard{Stratonovich Transformation and Exchange Boson Contributions, Journal of Physics: Conference Series 537 012004.

12. Nguyen Van Hoa, Vu Ngoc Tuan, Le Van Xuan, Nguyen Tri Lan and Nguyen Ai Viet (2016), Journal of Physics: Conference Series 726 012023.

13.Nguyen Van Hoa, Le Van Xuan, Nguyen Tri Lan, and Nguyen Ai Viet (2017), "On the mass enhancement of black body background fluctuations", Journal of Physics: Conf. Series 865 (2017) 012013. link: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/865/1/012013/meta

Đề tài nghiên cứu

  1. Nguyễn Văn Hoa (1998) (thành viên), Các hiệu ứng lượng tử trong hệ điện tử tương quan mạnh KT-04, đề tài cấp Nhà nước, nghiệm thu 2003.
  2. Nguyễn Văn Hoa (2007),  Xây dựng đè thi trắc nghiệm khách quan học phần “Vật lý nguyên tử và hạt nhân”, đề tài cấp Cơ sở, nghiệm thu 2008.
  3. Nguyễn Văn Hoa (2010),  Hiệu ứng zeeman đối với mức kích thích thấp của nguyên tử hydro trong từ trường có cường độ bất kỳ, đề tài cấp Cơ sở, nghiệm thu 2011.

Sách

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu