280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 10:16
--------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO
V/v Tra cứu kết quả thi Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc
dành cho Việt Nam, ngày thi 11/06/2017 tại trường ĐHSP TP.HCM, CĐSP Bắc Ninh, ĐH Thành Đông
Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 11/06/2017 tại trường ĐHSP TP.HCM, CĐSP Bắc Ninh, ĐH Thành Đông đã có kết quả. Để tra cứu kết quả thi, thí sinh truy cập vào đây và thực hiện các bước như sau :
Bước 1. Chọn năm thi là: 2017.
Bước 2. Chọn Kì thi là:Kì thi ngày 11/06/2017 - Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam tại ĐHSP TP.HCM, CĐSP Bắc Ninh, ĐH Thành Đông
Bước 3. Nhập số báo danh: Đầy đủ như trên phiếu báo dự thi. VD: 0015
Bước 4. Nhập mã xem điểm: Là mã trên phiếu báo dự thi của thí sinh (đủ 8 chữ số).
Bước 5. Click vào nút XEM để tra cứu điểm thi.

--------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO

Kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) đợt thi ngày 05.04.2015 đã có kết quả. Để tra cứu kết quả thi, thí sinh truy cập vào đây và thực hiện các bước như sau :
Bước 1. Chọn năm thi là: 2015.
Bước 2. Chọn Kì thi là: Kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) ngày 05/04/2014
Bước 3. Nhập số báo danh: Đầy đủ như trên phiếu báo dự thi. VD: 15110911A0220019
Bước 4. Nhập mã xem điểm: Là ngày sinh của thí sinh theo quy ước YYYYmmDD (đủ 8 chữ số).
VD: Thí sinh sinh ngày 6/1/1990 sẽ nhập mã xem điểm là 19900106.
Thí sinh chỉ có năm sinh 1995 sẽ nhập mã xem điểm là 19950000
Bước 5. Click vào nút XEM để tra cứu điểm thi.


Thí sinh có thể xem hướng dẫn tra cứu điểm chi tiết tại đây.
Việc cấp phát Chứng chỉ và Bảng điểm sẽ được thông báo sau.
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu