280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Mầm non - Department of Early Childhood Education
Vv chuyển phòng học ngày chủ nhật 22/04/2018 lớp học tại nhà A PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 12:57

Phòng Đào tạo gửi công văn thay đổi phòng học dãy nhà A ngay 22/4/2018 . Trong đó các phòng học khoa sẽ bị thay đổi như sau:

  • Lớp ĐHSP-K17 chuyển từ Phòng A507 sang phòng LLQ.D.103
  • Lớp Hiệu trưởng ĐHSP-K10 chuyển từ Phòng A305 sang phòng ADV.C.303
  • Lớp Hiệu trưởng ĐHSP-K12 chuyển từ Phòng A304 sang phòng LLQ.D.302

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu