280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Lịch Sử
CHƯƠNG TRÌNH “TRẠI HÈ GIAO LƯU VĂN HÓA NĂM 2018” TẠI ĐÀI LOAN PDF. In Email
Chủ nhật, 08 Tháng 7 2018 02:56

Thân mời các bạn sinh viên tham dự Chương trình “Trại hè giao lưu văn hóa năm 2018” diễn ra tại Trường Đại học Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan.

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24464%3Achng-trinh-trai-he-giao-lu-vn-hoa-nm-2018&catid=1993%3Athong-bao-chung&Itemid=3701&lang=vi&site=86

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu