280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên
Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (17/10/2018) PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 14:46

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 16-10-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 5, tiết 6-10,

18/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

A.305

Thứ 5, tiết 6-10,

18/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

B.114

Thứ 5, tiết 6-10,

18/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LVS.A201

Thứ 6, tiết 1-5,

19/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

G.201

Thứ 6, tiết 6-10,

19/10/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LVS.B104, 105

Thứ 7, tiết 1-5,

20/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Đặc biệt

B.108

Thứ 7, tiết 1-5,

20/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.206

Thứ 7, tiết 1-5,

20/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

LLQ.D.002

Thứ 7, tiết 1-5,

20/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

LLQ.D.207

Thứ 7, tiết 6-10,

20/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

A.504

Thứ 7, tiết 6-10,

20/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

A.503

Thứ 7, từ 17g - 20g,

20/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Quốc phòng

A.413

Thứ 7, tiết 1-10,

20/10/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

Thứ 7, từ 17g - 20g,

20/10/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Chủ nhật, tiết 1-5,

21/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

A.311

Chủ nhật, tiết 1-5,

21/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

A.312

Chủ nhật, tiết 6-10,

21/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

(CLB Cối xay gió)

A.311

Chủ nhật, tiết 6-10,

21/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

A.312

Chủ nhật, tiết 1-10,

21/10/2018

2

60

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

LLQ.D.003, 005

Thứ 4, từ 17g - 20g,

24/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

A.413

Thứ 4, từ 17g - 20g,

24/10/2018

1

180

Micro, máy chiếu

Đoàn Trường

A.103

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu