280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên
Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (24/10/2018) PDF. In Email
Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 09:26

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 22-10-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 4, 17g30-20g00,

24/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

A.505

Thứ 5, tiết 1-5,

25/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.307

Thứ 5, tiết 6-10,

25/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Chính trị

A.504

Thứ 6, tiết 1-5,

26/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LLQ.D.201

Thứ 6, tiết 6-10,

26/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.CNTT

LLQ.D.206

Thứ 6, 17g30-20g00,

26/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 6-10,

27/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

A.503

Thứ 7, tiết 6-10,

27/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

A.504

Thứ 7, tiết 6-10,

27/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

A.305, 414

Thứ 7, 17g30-20g00,

27/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

A.404

Chủ nhật, tiết 1-5,

28/10/2018

1

60

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

B.314

Chủ nhật, tiết 1-5,

28/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.315

Chủ nhật, tiết 1-5,

28/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Chính trị

B.316

Chủ nhật, tiết 1-5,

28/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

B.317

Chủ nhật, tiết 6-10,

28/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

B.314

Thứ 2, tiết 1-5,

29/10/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.103

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

29/10/2018

1

100

Micro, máy chiếu

SH Đoàn Câu lạc bộ Tâm lý Ngôi nhà Trái tim

Giảng đường D

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

01/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn Câu lạc bộ Tâm lý Ngôi nhà Trái tim

A.211

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu