280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
Khảo sát số lượng sinh viên đăng ký học phần học kỳ hè 2018-2019 PDF. In Email
Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 10:39

Để chuẩn bị cho học kỳ hè 2018-2019, khoa tiến hành khảo sát số lượng sinh viên có nhu cầu học các học phần như link bên dưới, SV vào link đăng ký học phần để khoa tiến hành xem xét cho các học phần sẽ mở dạy trong hk hè 2018-2019 (lưu ý đây chỉ là học phần khảo sát để xem xét mở học phần, không phải là các học phần này sẽ mở hết trong hè).

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/04/2019.

https://drive.google.com/open?id=1gDlfiiVS4luLfInUS9C7jGNhJ1ZFoLI4eEJluFRYL3I

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu