280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Bằng 2 Cử nhân Sư phạm Tin học PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 12:25

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIN HỌC

HỆ VĂN BẰNG 2

(Dành cho các đối tượng đã có bằng Đại học)

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN

NĂM THỨ NHẤT

NĂM THỨ HAI

Học phần

Số ĐVHT

Học phần

Số ĐVHT

Giáo dục học đại cương

3

 

Lý thuyết đồ thị

4

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

4

 

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

4

Lập trình cơ bản

4

 

Nhập môn Công nghệ phần mềm

4

Hệ điều hành

3

 

Thực hành dạy học Tin học

4

Nhập môn Mạng máy tính

4

 

Phát triển Ứng dụng Web

4

Toán rời rạc

3

 

Các hệ Cơ sở dữ liệu

4

Giáo dục học phổ thông

4

 

Công nghệ NET

4

Cấu trúc dữ liệu

4

 

Lý luận dạy học Tin học 2

4

Lập trình hướng đối tượng

4

 

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

Phân tích thiết kế thuật giải

3

 

Công nghệ dạy học

4

Cơ sở dữ liệu

4

 

Chuyên đề  (Phân tích thiết kế hướng đối tượng / Các hệ cơ sở tri thức).

4

Phát triển Ứng dụng Giao diện

5

 

Thi tốt nghiệp

6

Lý luận dạy học Tin học 1

4

 

 

 

Cộng

46

Cộng

49

Tổng số dơn vị học trình cho toàn khoá: 95

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu