280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Bằng 2 Cử nhân CNTT PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 12:28

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ VĂN BẰNG 2

(Dành cho các đối tượng đã có bằng Đại học)

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN

NĂM THỨ NHẤT

NĂM THỨ HAI

Học phần

Số ĐVHT

Học phần

Số ĐVHT

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

4

 

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

4

Lập trình cơ bản

4

 

Nhập môn Công nghệ phần mềm

4

Hệ điều hành

3

 

Phát triển Ứng dụng Web

4

Nhập môn Mạng máy tính

4

 

Các hệ Cơ sở dữ liệu

4

Toán rời rạc

3

 

Công nghệ NET

4

Cấu trúc dữ liệu

4

 

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

Lập trình hướng đối tượng

4

 

Công nghệ JAVA

4

Phân tích thiết kế thuật giải

3

 

Chuyên đề 1 (Phân tích thiết kế hướng đối tượng / Các hệ cơ sở tri thức).

4

Cơ sở dữ liệu

4

 

Chuyên đề 2 (Hệ quản trị doanh nghiệp / Khai mỏ dữ liệu)

4

Lý thuyết đồ thị

4

 

Chuyên đề 3 (Chuyên đề Oracle / Công nghệ phần mềm nâng cao)

4

Phát triển Ứng dụng Giao diện

5

 

Thi tốt nghiệp

6

Bảo mật và an ninh mạng

4

 

 

 

Cộng

46

Cộng

45

Tổng số dơn vị học trình cho toàn khoá: 91

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu