280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
Hoạt động đào tạo PDF. In Email
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2012 14:15

Đào tạo Đại học

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Đại học cho 33 ngành, trong đó có 21 ngành sư phạm và 12 ngành ngoài sư phạm.

  • 21 ngành thuộc hệ Sư phạm: Toán học, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp,  Tiếng Trung,  Song ngữ Nga-Anh, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Đặc biệt, Quản lí Giáo dục, Giáo dục học, Sử - Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thế chất - Quốc phòng.
  • 12  ngành  thuộc hệ  Cử nhân  ngoài Sư phạm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ  Nga - Anh,  Ngôn ngữ Pháp,  Ngôn ngữ  Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật,  Công nghệ  Thông tin,  Vật lí học,  Hoá  học,  Ngôn  ngữ học, Việt Nam học,  Quốc tế  học,  Tâm  lý học giáo dục.

Hiện nay, Trường đang đào tạo 18.899 sinh viên các hệ, trong đó có 8.737 sinh viên hệ chính quy, 10.162 sinh viên hệ tại chức và chuyên tu.
Trường tổ chức đào tạo theo đúng quy chế của hệ thống giáo dục quốc gia. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm của Trường đạt từ 85 đến 90%.

Phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều được các cơ sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận. Trên 70% số sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Các đội tuyển của Trường (Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học, các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh) dự thi các cuộc thi toàn quốc và khu vực đạt nhiều giải thưởng cao về đồng đội và cá nhân.

Đào tạo Sau Đại học

  • 22 chuyên ngành Thạc sĩ

Toán giải tích; Đại số và lý thuyết số; Hình học và tôpô; Lí luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Văn học Việt Nam; Văn học nước ngoài; Lí luận Văn học; Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn; Ngôn ngữ học; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử thế giới; Địa lí học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Sinh học thực nghiệm; Quản lí giáo dục; Tâm lí học; Lí luận và Phương pháp dạy học môn tiếng
Pháp; Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao; Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí; Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học; Giáo dục học (Giáo dục Mầm non).

Trường liên kết đào tạo ở bậc thạc sĩ ngành Công nghệ đào tạo với Đại học Caen (Cộng hòa Pháp); liên kết đào tạo ngành Ngôn ngữ học với Đại học Rouen (Cộng hoà Pháp); liên kết đào tạo với Đại học Joseph Fourier ngành Didactic Toán; liên kết đào tạo ngành Tiếng Trung và ngành Hán ngữ Quốc tế với Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Trung Quốc).

  • 9 chuyên ngành Tiến sĩ

Toán giải tích; Hình học và tôpô; Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Văn học Việt Nam; Lí luận Ngôn ngữ; Lịch sử Việt Nam Cổ đại và Trung đại; Lịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại; Địa lí học (trừ Địa lí Tự nhiên); Quản lí Giáo dục.
Trường đã đào tạo được trên 2.000 thạc sĩ và hơn 100 tiến sĩ. Tổng số học viên hiện đang học chương trình Sau Đại học tại Trường là 1.061 ở bậc cao học và 39 ở bậc nghiên cứu sinh. Số tiến sĩ, thạc sĩ do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đã phát huy được tác dụng tại các trường và các cơ sở văn hóa, giáo dục, khoa học ở các tỉnh phía Nam.


 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu