280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Danh sách Bộ môn PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 10 2010 12:01

Bộ môn Hệ thống Thông tin và Mạng truyền thông

Trưởng bộ môn: ThS. Trần Sơn Hải (đang làm NCS tại ĐH CNTT Tp.HCM)

 1. TS. Nguyễn Quang Tấn
 2. TS. Trần Ngọc Bảo
 3. ThS. Lương Trần Hy Hiến
 4. ThS. Lê Minh Triết
 5. ThS. Trần Phước Tuấn
 6. ThS. Trần Thị Thủy Tiên

Danh sách Giảng viên khác cùng tham gia giảng dạy các học phần do Bộ môn Quản lý:

 1. ThS. Trịnh Huy Hoàng (bộ môn Khoa học Máy tính)
 2. ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên (bộ môn Khoa học Máy tính)
 3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bộ môn Phương pháp giảng dạy Tin học)
 4. ThS. Âu Bửu Long (phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM)
 5. ThS. Mai Vân Phương Vũ (phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM)
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu