280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Cơ cấu


Giáo vụ khoa PDF. In Email
Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 09:46
  • Cô Trương Thị Bích Phượng
  • Cô Hồ Thị Ngọc Điệp
 
Chi ủy PDF. In Email
Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 09:45
  • Bí thư: Đồng chí Trịnh Công Diệu
  • Ủy viên: Đồng chí Mỵ Vinh Quang
 
Công đoàn PDF. In Email
Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 09:44
  • Chủ tịch: TS. Nguyễn Hà Thanh
  • Phó chủ tịch: Trương Thị Bích Phượng
  • Ủy viên: TS. Trần Tuấn Nam
 
Ban chủ nhiệm khoa PDF. In Email
Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 09:43
  • Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang, TS. Nguyễn Thị Nga
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu