280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Văn bản

mẫu công văn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC  SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(ghi tên đơn vị)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2013

Kính gửi :      - Ban Giám hiệu

- Phòng Hợp tác Quốc tế

 

 

 

Nội dung công văn (như đã hướng dẫn ở trên)

 

 

Trân trọng.

 

 

 

Nơi nhận :        TRƯỞNG KHOA

-        Như trên;

-        Lưu : …..VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 1 2013 15:58

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH

CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI SANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

Đơn vị xin thị thực nhập cảnh cho chuyên gia cần thực hiện những công việc như sau:

1. Photocopy trang hộ chiếu có ảnh

2. Công văn xin thị thực nhập cảnh cho chuyên gia (Có ý kiến chấp thuận của Ban Giám hiệu)

Nội dung công văn cần có những thông tin sau:

-        Thời gian công tác

-        Mục đích công tác

-        Loại thị thực: một lần hay nhiều lần

-        Nơi nhận thị thực của nước sở tại

Lưu ý:

Đối với chuyên gia sang công tác dài hạn tại trường (từ 6 tháng trở lên) cần có:

-        Hợp đồng thỏa thuận (bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài) giữa đơn vị tiếp nhận và đối tác.

-        Lý lịch của chuyên gia

-        Thư mời từ phía Trường ĐHSP TP HCM

- Do tính chất công việc cần nhiều thời gian nên lưu ý các đơn vị cần làm các thủ tục sớm nhất có thể để tránh bị trễ hạn công việc của đối tác

 
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XIN PHÉP BỘ TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 1 2013 15:55

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XIN PHÉP BỘ TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ

I. Đơn vị xin tổ chức hội thảo cần thực hiện những nội dung sau:

1. Yêu cầu các thành phần tham dự hội thảo là người nước ngoài gửi lý lịch trích ngang và tóm tắt nội dung bài tham luận.

2. Làm công văn xin Ban Giám hiệu nhà trường, gửi cho Phòng Hợp tác Quốc tế, trong đó ghi rõ:

-        Mục đích của hội thảo

-        Chủ đề của hội thảo

-        Thời gian và địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)

-        Thành phần tham dự (nếu là đại biểu nước ngoài thì gửi kèm theo lý lịch), số lượng đại biểu (trong nước và ngoài nước)

-        Các đơn vị tổ chức

-        Dự trù kinh phí cho việc tổ chức (nguồn kinh phí cho Hội nghị, hội thảo)

Đơn vị đăng ký tổ chức gửi công văn trên cùng bản kế hoạch về công tác tổ chức, kèm theo nội dung bài tham luận của các đại biểu nước ngoài. Để không gấp rút về mặt thời gian, công văn xin tổ chức cần hòan tất ít nhất một tháng so với ngày chính thức diễn ra Hội thảo.

Lưu ý: nếu hội thảo có thu phí của đại biểu tham dự thì ban tổ chức chủ động lên kế hoạch đón tiếp các đại biểu tham dự, kể cả đại biểu nước ngoài.

Nếu hội thảo không thu phí tham dự thì cần ghi rõ trong công văn, phòng Hợp tác quốc tế xin nhà trường hỗ trợ xe đưa đón đại biểu nước ngoài.

 

II. Phòng Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm:

1. Hỗ trợ đơn vị tổ chức làm công văn xin phép Bộ

2. Thông báo cho đơn vị tổ chức sau khi nhận được công văn đồng ý từ phía Bộ.

3. Hỗ trợ việc đưa đón đại biểu nước ngoài tham dự hội thảo (trong trường hợp đại biểu không phải nộp kinh phí)

4. Lên lịch để Ban Giám hiệu tiếp các chuyên gia dự hội thảo (nếu đơn vị tổ chức thấy cần) và mời cơm thân mật (1 buổi) hoặc tặng quà (tùy tình hình).

Sau khi kết thúc hội thảo, đơn vị tổ chức có trách nhiệm làm báo cáo tổng kết và gửi cho phòng Hợp tác Quốc tế để phòng báo cáo với Bộ.

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu